Η επίδραση του στρες στη ζωή των εργαζόμενων γυναικών

Το στρες της δουλειάς μεταφέρεται στο σπίτι -και το αντίστροφο- με αποτέλεσμα να δημιουργείται συνεχώς ένας φαύλος κύκλος που επιβαρύνει τη σωματική και ψυχική υγεία των γυναικών.

Τις τελευταίες δεκαετίες η κοινωνία εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Οι συνεχείς αλλαγές, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, έχουν επηρεάσει την καθημερινότητα των ανθρώπων και ιδιαίτερα των γυναικών, οι οποίες αποτελούν πλέον το θεμέλιο λίθο της εργασιακής αλυσίδας. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, σε συνδυασμό με τις αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις που έχουν οι γυναίκες, αποτελεί βασικό παράγοντα έκθεσής τους στο χρόνιο και επιβλαβές στρες. Κατά τη διάρκεια της ημέρας μία γυναίκα, πέρα από την πίεση στον επαγγελματικό χώρο, έχει να αντιμετωπίσει συνήθως και πάρα πολλά άλλα καθήκοντα, όπως είναι η φροντίδα των παιδιών και του σπιτιού και ό,τι άλλο συνεπάγεται με αυτά. Από την άλλη πλευρά, έρευνες έχουν δείξει ότι οι πολλαπλοί ρόλοι των γυναικών ως σύζυγοι, μητέρες και εργαζόμενες ωφελούν σε ένα γενικό πλαίσιο την υγεία τους, παρέχοντάς τους ευρεία κοινωνική δικτύωση, αυτοεκτίμηση και οικονομική ασφάλεια, με την προϋπόθεση όμως ότι το εργασιακό περιβάλλον τους τις στηρίζει και τους δημιουργεί ένα κλίμα ασφάλειας.
Όμως, αυτή η χρόνια έκθεση στο στρες μπορεί να επιφέρει πληθώρα προβλημάτων στον ανθρώπινο οργανισμό και να έχει αρνητικές συνέπειες στην υγεία των εργαζομένων, επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό τη ζωή τους. Διάφορες διαταραχές ύπνου, σε συνδυασμό με τη συνεχή κόπωση και τα σκαμπανεβάσματα στη διάθεση, αποτελούν πλέον καθημερινότητα για τις γυναίκες που εργάζονται. Αντίστοιχα, το καρδιαγγειακό και πεπτικό σύστημα είναι από τα πρώτα που μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσλειτουργίες. Ένα ακόμα πολύ σημαντικό ζήτημα που σχετίζεται με το έντονο καθημερινό στρες είναι οι μεταβολές που συμβαίνουν στο βάρος των γυναικών που εργάζονται.

Το εργασιακό στρες έχει συσχετιστεί με διάφορες συμπεριφορές ανθυγιεινού τρόπου ζωής, όπως είναι οι κακές διατροφικές συνήθειες, το χαμηλό επίπεδο σωματικής δραστηριότητας και η κακή ποιότητα ύπνου. Αυτό το γεγονός οδηγεί στην ανάγκη να διερευνηθεί το κατά πόσο το αυξημένο στρες στον εργασιακό χώρο συσχετίζεται με μεταβολές στο βάρος, άρα και στον Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) των εργαζόμενων γυναικών. Μέσα από μελέτες που έχουν γίνει έχει φανεί ότι το εργασιακό στρες συνδέεται με το υπερβολικό βάρος, ανεξάρτητα του επιπέδου φυσικής δραστηριότητας των εργαζομένων. Οι κοινωνικοί στρεσογόνοι παράγοντες στην εργασία, όπως είναι οι συγκρούσεις και οι εχθρότητες αλλά και η μείωση του εργασιακού ελέγχου, προκαλούν στις γυναίκες αυξημένο άγχος, το οποίο με την πάροδο του χρόνου οδηγεί σε αλλαγή του σωματικού βάρους και αύξηση του Δείκτη Μάζας Σώματος τους. Ταυτόχρονα όμως, οι γυναίκες των οποίων η θέση σχετίζεται με την αρχή λήψης αποφάσεων συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο παχυσαρκίας. Ακόμα, φαίνεται ότι ανάμεσα στις γυναίκες που δουλεύουν σε βάρδιες αυτές που εκτίθενται περισσότερο στο εργασιακό στρες και δουλεύουν νυχτερινές ώρες συσχετίζονται με το αυξημένο βάρος και την παχυσαρκία. Επιπλέον, συγκριτικά με τους άντρες εργαζόμενους, οι γυναίκες, και κυρίως οι παχύσαρκες, έχουν συνδεθεί με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου II.

Όλα αυτά τα δεδομένα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ένα πιο φιλικό εργασιακό περιβάλλον προς τις γυναίκες, που θα στοχεύει στην ψυχική τους ευημερία, θα αποτελεί βασικό παράγοντα για τη ρύθμιση του σωματικού τους βάρους και κατά συνέπεια και τη βελτίωση του τρόπου ζωής τους. Αντίστοιχα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό και οι ίδιες οι εργαζόμενες γυναίκες να αρχίσουν να αναγνωρίζουν τις πηγές που τους προκαλούν στρες, ώστε να μπορέσουν σταδιακά να το διαχειριστούν. Πολύ χρήσιμο είναι και το να αρχίσουν να βάζουν προτεραιότητες στις καθημερινές τους υποχρεώσεις, αξιολογώντας καλύτερα τη σημασία τους. Επίσης, υπάρχουν διάφορες τεχνικές διαχείρισης του στρες, όπως είναι οι διαφραγματικές αναπνοές που λειτουργούν κατευναστικά σε στρεσογόνες στιγμές. Όταν όμως δεν μπορεί να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μία εργαζόμενη γυναίκα να ζητήσει βοήθεια από έναν ειδικό ψυχικής υγείας, ώστε να μπορέσει να βάλει όρια σε όλα αυτά που τη φέρνουν αντιμέτωπη με το χρόνιο στρες και να το διαχειριστεί. Γιατί, όταν υπάρχει ευημερία στην ψυχή, όλα λειτουργούν καλύτερα!

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος