Η σημασία της εθνικής στρατηγικής για την πράσινη μετάβαση των ΜμΕ

Το να λειτουργεί μια ΜμΕ τηρώντας δείκτες ESG σημαίνει αλλαγή. Όχι μόνο στον τρόπο με τον οποίο επιχειρούσε μέχρι σήμερα, αλλά κυρίως, στο κόστος λειτουργίας της. Στο μέλλον αν μια μικρομεσαία επιχείρηση προμηθεύει μια μεγάλη εταιρεία ή μια εισηγμένη με τα προϊόντα της, τότε θα πρέπει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις των δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης. Το ίδιο θα ισχύει αν κάποια στιγμή χρειαστεί δανεισμό.
Οι ελληνικές συστημικές τράπεζες έχουν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για προγράμματα που προέρχονται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα οποία θα στηρίξουν με χαμηλότοκες χρηματοδοτήσεις τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα προκειμένου αυτή να «πρασινίσει». Πρόκειται για χρηματοδοτήσεις επενδυτικού σκοπού σε ΜμΕ που υλοποιούν έργα ενεργειακής αναβάθμισης, ανάπτυξης «πράσινων» παροχών, ανάπτυξης δικτύων φόρτισης αυτοκινήτων τεχνολογίας χαμηλών ρύπων (ηλεκτροκίνητων ή υδρογόνου) καθώς και επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με απώτερο στόχο την μείωση των εκπομπών και την προστασία του περιβάλλοντος.
Όλα αυτά κάνουν την εθνική στρατηγική για την πράσινη μετάβαση των ΜμΕ αναγκαία. Όπως μας σημειώνει η κα Μαρία Αλεξίου, ήδη υπάρχει πρόταση για υιοθέτηση εθνικής στρατηγικής που προσβλέπει στην προώθηση καινοτόμων λύσεων προκειμένου οι ΜμΕ επιχειρήσεις να μπορέσουν να σχεδιάσουν την δική τους πορεία και δράση για την μετάβαση. «Είναι δε σαφές ότι και η Ε.Ε. ενισχύει την προσέγγιση αυτή, δεδομένου ότι από το Νοέμβριο του 2022, ανέλαβε τη δέσμευση να υιοθετήσει και εθελοντικά πρότυπα, αναλογικά για τις ανάγκες και το μέγεθος των ΜμΕ, αναθέτοντας σε ειδική ομάδα εργασίας εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατάρτισης λογιστικών προτύπων (EFRAG), την ανάπτυξη σχετικής πρότασης έως το τέλος του 2023 και στόχο να εφαρμοσθεί σε συνδυασμό με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Απολογισμού Εταιρικής Βιωσιμότητας για τις εισηγμένες στα Χρηματιστήρια ΜμΕ».
»Η λύση αυτή κρίνεται και από τους φορείς εκπροσώπησης των Ευρωπαϊκών ΜμΕ ως η πλέον ενδεδειγμένη προκειμένου να μειωθεί το βάρος που θα υποχρεωθούν οι επιχειρήσεις αυτές να αναλάβουν εφόσον δεν τηρηθεί ο βασικός κανόνας της αναλογικότητας της επίδρασης και του κινδύνου για κάθε επιχείρηση ανάλογα με το μέγεθος, την φύση των δραστηριοτήτων της και τη σχέση της με τον αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στην διακυβέρνηση».
Μήπως ήρθε η στιγμή και για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κάνουν το επόμενο βήμα στην πράσινη μετάβασή τους; Σίγουρα οι νέοι επιχειρηματίες κατανοούν περισσότερο τη συγκεκριμένη ανάγκη. Μένει να δούμε πόσο εύκολα ή δύσκολα θα προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Πηγη: www.epixeiro.gr

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος