Κλιματική ουδετερότητα. Ευκαιρία ή επιβάρυνση;

Οι εταιρείες είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Πως μπορούν να ενσωματώσουν τις έννοιες του ESG, δηλαδή «περιβάλλον», «κοινωνία» και ορθή «εταιρική διακυβέρνηση», στην καθημερινή τους λειτουργία; Αντέχουν οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) να ενσωματώσουν διαστάσεις που σχετίζονται με τους παραπάνω όρους, που θα τους επιφέρουν μακροπρόθεσμα αξία, αλλά όχι άμεσο κέρδος;

Όπως μας αναφέρει η κα Μαρία Αλεξίου, Πρόεδρος ΔΣ, CSR HELLAS, Αντιπρόεδρος ΔΣ, CSR Europe και Μέλος της Ομάδας Εργασίας για τα ευρωπαϊκά πρότυπα στις ΜμΕ του Οργανισμού EFRAG, «Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν σήμερα για τις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων τόσο σε επίπεδο οικονομίας όσο και απασχόλησης με εντυπωσιακό αντίκτυπο: περίπου το 99% όλων των επιχειρήσεων, απασχολούν σήμερα περισσότερο από το 65% των εργαζομένων στην Ε.Ε. και παράγουν μεταξύ 50% και 60% της προστιθέμενης αξίας απασχολούν σήμερα περισσότερο από το 65% των εργαζομένων στην Ε.Ε.».

 

»Για την Ελλάδα, οι ΜμΕ αποτελούν αναμφισβήτητα τον βασικό κορμό της επιχειρηματικότητας και την κινητήριο δύναμη για τους βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως για παράδειγμα τον τουρισμό, την αγροτική παραγωγή, τις μεταφορές, τις κατασκευές, κλπ. Παρόλο που η αξία που προσθέτουν οι ΜμΕ στην οικονομία και στο εγχώριο ΑΕΠ δεν αμφισβητείται, παραμένουν στο περιθώριο σε ό,τι αφορά την εθνική στρατηγική για τη μετάβαση και τη χρηματοδότηση της προσαρμογής τους στο νέο και βιώσιμο οικονομικό μοντέλο. Η αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια της ικανότητάς τους να χρηματοδοτούνται για τη μελλοντική τους ανάπτυξη στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης είναι αναπόφευκτο να δημιουργήσει πρόσθετα και δυσανάλογα βάρη για τις ΜμΕ, εάν δεν υπάρξει μία εθνική στρατηγική ενσωμάτωσης και υποστήριξής τους στη διαδικασία μετάβασης και αλλαγής που απαιτείται».

Πηγη: www.epixeiro.gr

 

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος