Ημερίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την παρουσίαση του έργου «Ανάπτυξηκαι Εφαρμογή Σχεδίου Βελτίωσης της Οργανωτικής Λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Ενημερωτικής Ημερίδας της ΕπιτροπήςΚεφαλαιαγοράς που διεξήχθη την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου στην Αθηναϊκή Λέσχη, για
την ενημέρωση των συμμετεχόντων στην ελληνική κεφαλαιαγορά σχετικά με το έργο:«Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Βελτίωσης της Οργανωτικής Λειτουργίας της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας καιΟικονομικών, κ. Κωστής Χατζηδάκης, η Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα, καΘεώνη Αλαμπάση καθώς και εκπρόσωποι όλων των φορέων της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Στο χαιρετισμό του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε στην μεγάλη σημασία που αποδίδεται στην καλά οργανωμένη λειτουργική και αποτελεσματική αγορά κεφαλαίων για την χρηματοδοτική υποστήριξη των επιχειρήσεων αλλά και ως επενδυτική επιλογή.

Ο Υπουργός συνεχάρη την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την επιτυχή υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, τόνισε ότι αυτό εντάσσεται σε ένα ευρύ αναπτυξιακό πλάνο ψηφιακής ολοκλήρωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που υποστηρίζεται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (“Ελλάδα 2.0”) που ήδη υλοποιείται, καθώς και επιπλέον νέα έργα με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στα πλαίσια της στρατηγικής της για αναβάθμιση και βελτιστοποίηση της οργανωτικής της λειτουργίας προχώρησε στο συγκεκριμένο έργο που αφορά στην πλήρη καταγραφή και δημιουργία μοντέλων ενεργειών ανά περίπτωση ώστε άμεσα και συγκεκριμένα ο μηχανισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να προβαίνει στις
εκάστοτε επιβεβλημένες δράσεις εκ του ρόλου της με στόχο την περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε επίπεδο αποδοτικότητας διαδικασιών, αναβάθμισης των λειτουργιών, ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά και ενίσχυσης του εποπτικού της ρόλου.

Η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου είναι ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, που συμβάλλει καθοριστικά στην λειτουργική και οργανωτική αναμόρφωση της Επιτροπής, σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αναπτυξιακή δυναμική για την ελληνική οικονομία. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποτελεί κρίσιμο πυλώνα για την ομαλή και αναπτυξιακή λειτουργία της εγχώριας Κεφαλαιαγοράς και συνεπώς η καλύτερη λειτουργία της συμβάλλει στην ανάπτυξη των εισηγμένων εταιρειών και κατ΄επέκταση της εθνικής οικονομίας. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ Δελτίο Τύπου 2 / 3

Παράλληλα, το συγκεκριμένο έργο είναι πρόκριμα για ένα υπό υλοποίηση έργο που έχει σχεδιάσει η Επιτροπή, το οποίο φέρει την ονομασία «Ανάπτυξη της Κεφαλαιαγοράς» (ID: 16581) και έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – «Ελλάδα 2.0». Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποέργα: «Εισαγωγή συστήματος επιτήρησης της αγοράς (Market Surveillance system)», «Εισαγωγή συστήματος συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης και παρακολούθησης δεδομένων (Big Data)» και «Κυβερνοασφάλεια, άμυνα και ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο (Cyber Defense & Cyber Resilience)». Στο πλαίσιο της Ημερίδας, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κα Βασιλική Λαζαράκου, δήλωσε: «Η Ανάπτυξη και η Εφαρμογή́ του Σχεδίου Βελτίωσης της Οργανωτικής Λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θα συμβάλλει, σε βάθος χρόνου, στην ενδυνάμωση της εταιρικής μας δομής, καθώς και στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου επιχειρησιακού́ μοντέλου διακυβέρνησης, ώστε να βελτιωθούν περαιτέρω οι δυνατότητές μας και να καταστούμε πιο ικανοί ως οργανισμός, στην επιτέλεση του ρόλου και της αποστολής μας. Με μεγάλη χαρά, λοιπόν, υποδεχόμαστε τη νέα εποχή όχι μόνο για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αλλά και για την ελληνική κεφαλαιαγορά ευρύτερα».

Σχετικά με το έργο
Το αντικείμενο του έργου «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Βελτίωσης της Οργανωτικής Λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» είναι η ανάπτυξη ενός
βελτιωμένου ολοκληρωμένου επιχειρησιακού μοντέλου παροχής υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ), μέσω της τυποποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και της ενίσχυσης του ψηφιακού μετασχηματισμού της. Στόχος είναι η αναβάθμιση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας των εξωστρεφών υπηρεσιών της ΕΚ, με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του φορέα, στο πλαίσιο άσκησης του εποπτικού του ρόλου. Ανάδοχος του έργου «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Βελτίωσης της Οργανωτικής Λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» είναι η εταιρεία DBC diadikasia.

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος