Κέντρο Συμβουλευτικής Απασχόλησης

Το Kεντρο Συμβουλευτικής Απασχόλησης με ιδίους πόρους και εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε άνεργες γυναίκες, οι οποίες χρειάζονται ενθάρρυνση και ενίσχυση στον καθημερινό αγώνα που καταβάλλουν για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της ανεργίας.

Προσφέρει συμβουλευτική για:
-εύρεση εργασίας και διαχείριση καριέρας,
-τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας,
-την πληροφόρηση για εργασιακά δικαιώματα,
-την ενημέρωση για τις διαδικασίες επιλογής προσωπικού μέσω προκηρύξεων.

Επίσης, παρέχει πληροφόρηση και συμβουλευτική για θέματα επιλογής σπουδών, ευκαιρίες κατάρτισης, πιστοποίηση προσόντων, συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας, καθώς και σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος