Ο απολογισμός των δράσεων και τα αποτελέσματα του έργου CREATIVE HUB για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες της χώρου της μόδας, παρουσιάστηκαν στην Τελική Εκδήλωση του έργου στη Θεσσαλονίκη

Τα αποτελέσματα και τα εργαλεία που δημιουργήθηκαν, κατά τα δύο χρόνια υλοποίησης του έργου CREATIVE HUB, για την ενδυνάμωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επαγγελματιών και σπουδαστών του τομέα της μόδας στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, παρουσιάστηκαν σε σχετική εκδήλωση στις 17 Μαΐου 2023, στο Mediterranean Palace Hotel.

Την Τελική Εκδήλωση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του συγχρηματοδοτούμενου έργου CREATIVE HUB διοργάνωσε το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν, ο κ. Εμμανουήλ Βλαχογιάννης, Α΄ Αντιπρόεδρός του ΕΒΕΘ, που μετέχει στο έργο ως επικεφαλής δικαιούχος, και ο κ. Θεόφιλος Ασλανίδης, Γενικός Δ/ντης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), επίσης δικαιούχου του έργου.

Ο κ.Αντώνιος Μπούμπουλας, Δ/ντης Στατιστικής, Μελετών & Έρευνας του ΕΒΕΘ παρουσίασε τα παραχθέντα αποτελέσματα, τις υποδομές και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου, δίνοντας έμφαση στο εργαστήριο μόδας που δημιουργήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΣΕΠΕΕ, αλλά και στις δράσεις συμβουλευτικής και δικτύωσης, μέσα από τις οποίες «ξεπήδησαν» νέες συνεργασίες μεταξύ επιχειρηματιών του κλάδου.

Η κ.Αθανασία Σουλτανά, εκπροσωπώντας τον τρίτο φορέα από την Ελλάδα που μετέχει στην υλοποίηση του έργου, την ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, παρουσίασε τον Οδηγό Υπηρεσιών του εργαστηρίου μόδας και τα κύρια σημεία και συμπεράσματα των 3 Εκθέσεων για τον τομέα της μόδας, που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του έργου CREATIVE HUB.

Κατά την εκδήλωση παρουσιάστηκαν, επίσης, από την κ. Σταυρούλα Αγγελίδου, Προϊσταμένη του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, Τύπου & Εκδόσεων του ΕΒΕΘ, οι 3 ταλαντούχοι νέοι σχεδιαστές που αναδείχθηκαν νικητές του Διαγωνισμού Σχεδιασμού Ενδυμάτων, ο οποίος διοργανώθηκε στο πλαίσιο των δράσεων δικτύωσης του έργου.

Στο τελευταίο μέρος της εκδήλωσης, η κ. Φωτεινή Δημίου, Business Consultant & Coach και υπεύθυνη της δράσης του ΕΒΕΘ για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης σε 20 επιχειρήσεις του κλάδου ένδυσης/κλωστοϋφαντουργίας, προέβη σε μία αποτίμηση της δράσης. Η κ. Δημίου αναφέρθηκε αρχικά στις σημαντικότερες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα οι επιχειρηματίες του κλάδου, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τον οξυμένο διεθνή ανταγωνισμό και υφίστανται τις συνέπειες του υψηλού κόστους λειτουργίας. Συνοψίζοντας τις προτάσεις της για την επόμενη μέρα, τόνισε, μεταξύ άλλων, την αναγκαιότητα δικτύωσης και ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου, την ενσωμάτωση στοιχείων ελληνικότητας στον σχεδιασμό για τη δημιουργία ενιαίας εθνικής ταυτότητας, την υιοθέτηση κοινής στρατηγικής branding, τη στενή συνεργασία με κέντρα εκπαίδευσης στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας κα.

Ακολούθησε ζωντανή και εποικοδομητική συζήτηση με τους συμμετέχοντες επιχειρηματίες και σχεδιαστές σχετικά με τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τις πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αντιμετώπισή τους και την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου.

Την εκδήλωση μπορείτε να την παρακολουθήσετε και στο κανάλι του έργου CREATIVE HUB στο YouTube

Το Έργο CREATIVE HUB συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020».

 

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος