Ο ΔΟΜ υποστήριξε περισσότερους από 400 αιτούντες άσυλο να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας

Αθήνα – Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης βοήθησε 447 αιτούντες άσυλο, που φιλοξενήθηκαν σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στην ηπειρωτική Ελλάδα, να βρουν μια θέση εργασίας από τις αρχές του 2022.

Μια νέα έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ προγράμματος, Harmonizing Protection Practices in Greece (HARP), και υπογραμμίζει τη συμβολή του ΔΟΜ στην ενδυνάμωση και τη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης για μετανάστες που φιλοξενούνται στο ελληνικό σύστημα υποδοχής.

Από τις αρχές του 2022, 2,393 αιτούντες άσυλο έχουν λάβει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού για την ένταξη στην αγορά εργασίας, συνολικά 789 άτομα υποστηρίχθηκαν στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εργασία και 447 εξασφάλισαν μια θέση εργασίας, με την υποστήριξη του προγράμματος.

Το εξειδικευμένο προσωπικό ανάπτυξης δεξιοτήτων του ΔΟΜ επικεντρώθηκε στην ενημέρωση σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα και την αποκατάσταση πιθανών παρανοήσεων και στρεβλώσεων σχετικά με την αγορά εργασίας στην Ελλάδα.

Η εργασιακή συμβουλευτική και ο επαγγελματικός προσανατολισμός έγιναν μέσα από ειδικά σεμινάρια, εργαστήρια σύνταξης βιογραφικών και ένταξης στην αγορά εργασίας και δραστηριότητες για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των αιτούντων άσυλο και της σχέσης τους με τις τοπικές κοινωνίες.

«Όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, η πρόκληση ήταν να χτιστεί εκ νέου η εμπιστοσύνη των αιτούντων άσυλο στην ικανότητά τους να μαθαίνουν και να αισθάνονται έτοιμοι για την κοινωνική και εργασιακή τους ένταξη», λέει η υπεύθυνη του προγράμματος HARP, Simona Moscarelli.

Προσθέτοντας ανέφερε, «Μέσα από την ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων μάθησης ειδικά σχεδιασμένα για ενήλικες και την υποστήριξη επαγγελματικού προσανατολισμού, ο ΔΟΜ και οι εταίροι του κατάφεραν να δημιουργήσουν μια σχέση εμπιστοσύνης με τις κοινότητες. Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και οι προ-ενταξιακές δράσεις συνέβαλαν στο να ενεργοποιήσουν το κίνητρο των ανθρώπων και να τους ευαισθητοποιήσουν σε θέματα που αφορούν τα δικαιώματα

και τις υποχρεώσεις τους στην Ελλάδα. Το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε είναι διαθέσιμο για όλους τους μετανάστες και τους φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς ένταξης και εκπαίδευσης ενηλίκων».

Αντιμετωπίζοντας τα εμπόδια που θέτει το θέμα της γλώσσας, ολοκληρώθηκαν συνολικά 446 κύκλοι μαθημάτων ελληνικής και αγγλικής γλώσσας με στόχο την ανάπτυξη της επικοινωνιακής δεξιότητας και οργανώθηκαν μαθήματα πληροφορικής σε όλες τις δομές της  ηπειρωτικής Ελλάδας.

Συνολικά, 547 άτομα – 47% γυναίκες και 53% άνδρες – παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν ένα σύντομο κύκλο μαθημάτων ελληνικής γλώσσας. Περισσότεροι από τους μισούς μαθητές (52%) είναι 18 έως 29 ετών.

«Είμαι ευγνώμων στην ομάδα του ΔΟΜ που με βοήθησε να παρακολουθήσω το μάθημα της ελληνικής νοηματικής γλώσσας», είπε ο Muhammed, ένας 34χρονος κωφάλαλος μετανάστης από την Γκάμπια. «Έχοντας κάνει αίτηση για αρκετές θέσεις εργασίας, μου πρότειναν μια θέση σε ξενοδοχείο έξι αστέρων στη Ρόδο. Ένιωσα πραγματικά ικανοποιημένος».

Επιπλέον, αναπτύχθηκε μια διαδικτυακή   ε ργαλ ε ι ο θήκ η  – «greece.iom.int/skill» –  διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας του ΔΟΜ Ελλάδας, η οποία περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό, οδηγούς, εκπαιδευτικά βίντεο, λεξικά και πρότυπα μαθημάτων γλώσσας και πληροφορικής για ενήλικες. Όλα τα εργαλεία που συγκεντρώθηκαν είναι προσαρμοσμένα  στις ανάγκες των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών και έχουν σχεδιαστεί για να ενθαρρύνουν τη δια βίου μάθηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για υπηκόους τρίτων χωρών στην Ελλάδα.

Το έργο υλοποιείται σε περιοχές σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και τους εταίρους του ΔΟΜ, SolidarityNow, ASB και DRC Greece.

Το HARP Project υποστηρίζει υπηρεσίες προστασίας, τον συντονισμό της λειτουργίας δομών και υπηρεσίες ενδυνάμωσης κοινοτήτων και στοχεύει στη βελτίωση  της ποιότητας της ανθρωπιστικής ανταπόκρισης και των υπηρεσιών προστασίας για μετανάστες που φιλοξενούνται σε δομές του ελληνικού συστήματος υποδοχής.

Χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME). Υλοποιείται από τον ΔΟΜ από τον Ιανουάριο του 2022, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος