Οι ελληνικές επιχειρήσεις σε θετική τροχιά και το 2023

Νέα διεύρυνση του θετικού ισοζυγίου εγγραφών – διαγραφών στο ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ τη χρονιά που πέρασε

Το 2023, παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις εξαιτίας του διεθνούς πληθωρισμού και των αυξημένων επιτοκίων, οι ελληνικές επιχειρήσεις συνέχισαν να κινούνται σε θετική τροχιά και να στηρίζουν τους αναπτυξιακούς στόχους της χώρας.

Η πορεία αυτή αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου στο ΕΒΕΑ, για τις εγγραφές και διαγραφές επιχειρήσεων, στη διάρκεια της περασμένης χρονιάς. 

Το 2023 ο ρυθμός δημιουργίας νέων επιχειρήσεων επιταχύνθηκε περαιτέρω, με αποτέλεσμα το θετικό ισοζύγιο εγγραφών – διαγραφών να εμφανίζεται διευρυμένο σε σύγκριση με το 2022. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, το 2023 οι συστάσεις επιχειρήσεων όλων των μορφών ήταν για μια ακόμη χρονιά σχεδόν τριπλάσιες από τις διαγραφές.

Ειδικότερα, στη διάρκεια του περασμένου έτους, εγγράφηκαν 8.655 επιχειρήσεις και διαγράφηκαν 2.897, ενώ το 2022 οι εγγραφές είχαν ανέλθει σε 7.465 και οι διαγραφές σε 2.532. Το ισοζύγιο εγγραφών – διαγραφών αυξήθηκε σε 5.758 το 2023 από 4.933 το  2022.

Ισχυρή αύξηση, της τάξης του 50% σε σύγκριση με το 2022, παρουσιάζει το ισοζύγιο εγγραφών – διαγραφών στην κατηγορία των επιχειρήσεων με τη μορφή Α.Ε. Συγκεκριμένα, τη χρονιά που πέρασε εγγράφηκαν 1.003 Α.Ε. και διαγράφηκαν 388, με το ισοζύγιο να ανέρχεται σε 615 επιχειρήσεις, έναντι 403 το 2022.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στις υπόλοιπες νομικές μορφές επιχειρήσεων. Στην κατηγορία των Ι.Κ.Ε. οι νέες εγγραφές ήταν κατά 2.531 περισσότερες από τις διαγραφές, ενώ το θετικό ισοζύγιο στις Ε.Ε., στις Ατομικές Επιχειρήσεις και τις Ο.Ε. ανήλθε σε 1.118, 1.030 και 286 αντίστοιχα.

Όσον αφορά τους τομείς δραστηριότητας, πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν οι υπηρεσίες με 5.370 νέες εγγραφές και θετικό ισοζύγιο 4.124 το 2023, έναντι του 3.480 το 2022. Ακολούθησαν οι τομείς του εμπορίου με 2.364 εγγραφές έναντι 1.221 διαγραφών και της μεταποίησης με 432 εγγραφές έναντι 359 διαγραφών.

Η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, δήλωσε σχετικά:

«Οι ελληνικές επιχειρήσεις συνέχισαν και το 2023 να πρωταγωνιστούν στην ανάπτυξη, αναλαμβάνοντας νέα εγχειρήματα, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και συμβάλλοντας στη σταθερή μείωση της ανεργίας. Τα στοιχεία του ΓΕΜΗ στο ΕΒΕΑ για τη χρονιά που πέρασε επιβεβαιώνουν τα βήματα βελτίωσης του εγχώριου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αλλά και την αναβαθμισμένη εμπιστοσύνη του επιχειρηματικού κόσμου στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες ενισχύονται από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το θετικό αυτό κλίμα, ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό. Οφείλει, αντίθετα, να αποτελέσει κίνητρο για να προχωρήσουν ακόμη ταχύτερα οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο κράτος, στους θεσμούς και στις αγορές, για να αξιοποιηθούν σωστά οι πόροι και τα εργαλεία που παρέχει η Ε.Ε., για να βελτιωθούν ουσιαστικά οι συνθήκες χρηματοδότησης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, για να στηριχθούν ποιοτικές επενδύσεις στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, σε νέες τεχνολογίες και δεξιότητες. Ζητούμενο παραμένει να αποκτήσει η χώρα όχι μόνο περισσότερες, αλλά και πιο ισχυρές, παραγωγικές, ανταγωνιστικές και ανθεκτικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα λειτουργούν ως καταλύτες προόδου για την οικονομία και την κοινωνία».

 

Έτος 2023 Έτος 2022
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  Εγγραφές Διαγραφές Μεταβολή
(Εγγραφές-Διαγραφές)
Εγγραφές Διαγραφές Μεταβολή
(Εγγραφές-Διαγραφές)
Ι.Κ.Ε. 3.612 1.081 2.531 3.551 943 2.608
Ε.Ε. 1.533 415 1.118 1.104 326 778
ΑΤΟΜΙΚΗ 1.285 255 1.030 1.099 279 820
Α.Ε. 1.003 388 615 724 321 403
Ο.Ε. 718 432 286 595 377 218
ΥΠΟΚ.ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 227 63 164 199 29 170
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ. 191 14 177 93 4 89
Ε.Π.Ε. 51 239 −188 63 248 −185
ΛΟΙΠΕΣ 35 4 31 35 3 32
ΣΥΝ. Π.Ε. 0 6 −6 2 2 0
ΣΥΝΟΛΟ 8.655 2.897 5.758 7.465 2532 4.933
Έτος 2023 Έτος 2022
ΤΜΗΜΑ  Εγγραφές Διαγραφές Μεταβολή
(Εγγραφές-Διαγραφές)
 Εγγραφές Διαγραφές Μεταβολή
(Εγγραφές-Διαγραφές)
ΕΜΠΟΡΙΚΟ 2.364 1.221 1.143 1.985 1.151 834
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.370 1.246 4.124 4.468 988 3480
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ 432 359 73 513 358 155
ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ 1 2 -1 1 3 -2
ΛΟΙΠΑ 187 73 114 188 37 151
ΣΥΝΟΛΟ 8.354 2.901 5.453 7.155 2.537 4.618

 

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος