Οι εταιρείες αυξάνουν τις δαπάνες κυβερνοασφάλειας έως και 14%

Μέση αύξηση 14% στις δαπάνες τους για την κυβερνοασφάλεια σχεδιάζουν οι επιχειρήσεις, παγκοσμίως, την προσεχή τριετία. Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα της IT υποδομής, η ανάγκη εξειδίκευσης σε θέματα ασφάλειας και η γεωπολιτική ή οικονομική αβεβαιότητα είναι οι κύριοι παράγοντες, που καθορίζουν τις δαπάνες κυβερνοασφάλειας για εταιρείες όλων των μεγεθών.

Η αυξημένη γεωπολιτική και οικονομική αβεβαιότητα οδηγεί τις επιχειρήσεις σε αύξηση των δαπανών για την κυβερνοασφάλειαΣύμφωνα με την ετήσια έκθεση “IT Security Economics” της Kaspersky, οι δαπάνες κυβερνοασφάλειας πρόκειται να αυξηθούν ξανά τα επόμενα τρία χρόνια τόσο για τις μικρομεσαίες, όσο και για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, ούτως ώστε να καλύψουν μια σειρά θεμάτων.

Οι δαπάνες κυβερνοασφάλειας, κατά μέσο όρο, το 2022 άγγιξαν τα $3,75 εκατ., $12,5 εκατ. διατέθηκαν για δαπάνες IT γενικά, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις επένδυσαν $150.000 στην κυβερνοασφάλεια, δαπανώντας κατά μέσο όρο $375.000 για το τμήμα IT.

Μεταξύ των λόγων αύξησης των δαπανών IT, οι ερωτηθέντες επεσήμαναν ιδιαίτερα την πολυπλοκότητα της υποδομής IT (52% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 57% για τις μεγαλύτερες) και την ανάγκη να βελτιωθεί το επίπεδο εξειδικευμένης τεχνογνωσίας σε θέματα ασφάλειας (44% για τις μικρομεσαίες και 46% για τις μεγαλύτερες).

Για το 36% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και το 39% των μεγαλύτερων επιχειρήσεων, η εμφάνιση νέων πιθανών κινδύνων λόγω της αυξημένης γεωπολιτικής ή οικονομικής αβεβαιότητας αποτελούν κίνητρα για την αύξηση των σχετικών δαπανών.

Προστασία δεδομένων

Οι πρόσθετοι πόροι θα βοηθήσουν τις εταιρείες να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα πιο φλέγοντα ζητήματα κυβερνοασφάλειας. Φέτος, λίγο περισσότερες από τις μισές (55%) εταιρείες θεωρούν ότι ζητήματα, όπως η προστασία δεδομένων, αντιπροσωπεύουν τη μεγαλύτερη πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Η δεύτερη πιο σημαντική ανησυχία, σύμφωνα με το 43% των ερωτηθέντων, ήταν το κόστος προστασίας των ολοένα και πιο περίπλοκων τεχνολογικών περιβαλλόντων, ενώ ακολούθησαν ζητήματα σχετικά με την υιοθέτηση υποδομής cloud (38%).

Όπως σημειώνουν οι αναλυτές, για να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα των επενδύσεων στον κυβερνοχώρο και να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος τυχόν επιθέσεων και παραβιάσεων δεδομένων για τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποτελεσματική προστασία τελικού σημείου με δυνατότητες ανίχνευσης απειλών και απόκρισης.

“Η διατήρηση της απρόσκοπτης λειτουργίας των επιχειρήσεων εξαρτάται πάντα από τη διασφάλιση του απορρήτου των πληροφοριών. Σήμερα, όταν οι υποδομές γίνονται πιο περίπλοκες και οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο αναβαθμίζονται διαρκώς, οι εταιρείες αποκτούν όλο και περισσότερο επίγνωση των απειλών στον κυβερνοχώρο και κατανοούν τη σημασία της προστασίας όλων των περιουσιακών στοιχείων εντός του οργανισμού”, αναφέρει η Kaspersky.

“Η συμμόρφωση με τους κρατικούς κανονισμούς είναι ένας άλλος σημαντικός λόγος πίσω από την αυξημένη κατανομή πόρων στην ασφάλεια IT. Αυτοί οι οργανισμοί απαιτούν από τις επιχειρήσεις να διατηρούν τις λειτουργίες και τα δεδομένα τους ασφαλή. Ορισμένες ρυθμιστικές αρχές ενδέχεται να αυστηροποιήσουν τους κανονισμούς για ορισμένους κλάδους ή κάθετες αγορές”, προσθέτει η εταιρεία.

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος