Οι μισοί εργαζόμενοι βλέπουν θετικό αντίκτυπο του ΑΙ στην εργασία

Ανάμεικτες αντιδράσεις προκαλεί στους εργαζόμενους η εμπλοκή της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασιακή καθημερινότητα. Περισσότεροι από τους μισούς (52%) εργαζόμενους, παγκοσμίως, αναμένουν κάποια θετική επίδραση στην εργασία τους, λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης, τα επόμενα πέντε χρόνια.

Το 52% των εργαζομένων, αναμένει θετική επίδραση στην εργασία του, λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης τα επόμενα πέντε χρόνια. Στο μεταξύ, σχεδόν το ένα τρίτο (31%) δηλώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αυξήσει την παραγωγικότητα του στην εργασία, ενώ περίπου ένας στους τρεις εργαζόμενους (27%) θεωρεί, επίσης, το Αrtificial Intelligence (AI) ως μια ευκαιρία να αναπτύξει τις δεξιότητές του αποκτώντας νέες.

Πάντως, η είσοδος της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασιακή καθημερινότητα έχει έντονες διαφορές, στη στάση των εργαζομένων, ανάλογα με την ηλικία τους. Οι νεότερες γενιές, είναι πιο πιθανό να αναμένουν, ότι η τεχνητή νοημοσύνη, θα επηρεάσει τη σταδιοδρομία τους, τόσο θετικά όσο και αρνητικά.

Συγκεκριμένα, το ένα τρίτο (34%) των Baby Boomers, εκτιμούν ότι το ΑΙ δεν θα επηρεάσει τη σταδιοδρομία τους, ενώ μόνο το 14% της Gen Z και το 17% των Millennials συμφωνούν.

Όπως δείχνει, πάντως, η παγκόσμια έκθεση της PwC: Hopes & Fears Global Workforce Survey 2023, η τεχνητή νοημοσύνη, μάλλον θα αμβλύνει τις ανισότητες μεταξύ των εργαζομένων. Έτσι, οι εργαζόμενοι, που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, είναι λιγότερο πιθανό να είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για τις οικονομικές αλλαγές και την Τεχνητή Νοημοσύνη.
“Το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό, χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: σε εκείνους που διαθέτουν πολύτιμες δεξιότητες και είναι έτοιμοι να συνεχίσουν να μαθαίνουν και σε εκείνους που δεν διαθέτουν. Εκείνοι που δεν έχουν τις δεξιότητες, είναι λιγότερο ασφαλείς οικονομικά και με περιορισμένη πρόσβαση στην κατάρτιση για τις δεξιότητες του μέλλοντος”, αναφέρει η PwC.

Περί ανισοτήτων
Όπως εύλογα διαπιστώνει η μελέτη, οι εργαζόμενοι που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, είναι λιγότερο πιθανό να έχουν πρόσβαση στην κατάρτιση και να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του μέλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να προσαρμοστούν στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
Σύμφωνα πάντα με τα ευρήματα, περισσότεροι από ένας στους τρεις (37%) εργαζόμενοι, με καλή οικονομική κατάσταση, δηλώνουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα βελτιώσει την παραγωγικότητά τους σε σχέση με τους συναδέλφους τους (24%).
Αντίστοιχα, οι οικονομικά ευκατάστατοι εργαζόμενοι, πιστεύουν, ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες απασχόλησης (24% έναντι 19%) ενώ σε μικρότερο ποσοστό δήλωσαν ότι θα αλλάξει τη φύση της εργασίας τους με προς το χειρότερο (13% έναντι 18%).

Η μεγάλη παραίτηση
Η έρευνα προβλέπει, στο μεταξύ, ότι παρά την εξασθένηση της οικονομίας σε διεθνές επίπεδο, η “Μεγάλη Παραίτηση” θα συνεχιστεί. Ένας στους τέσσερις εργαζόμενους (26%) δηλώνει ότι είναι πιθανό να αλλάξει δουλειά μέσα στους επόμενους 12 μήνες, έναντι 19% πέρυσι. Αντίστοιχα, ανάμεσα στους εργαζόμενους που δήλωσαν ότι είναι πιο πιθανό να αλλάξουν εργοδότη, περιλαμβάνονται εκείνοι που αισθάνονται ότι έχουν εργαστεί υπερβολικά (44%), εκείνοι που δυσκολεύονται να καλύψουν τα μηνιαία έξοδα (38%) και η γενιά Z (35%).

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος