Μια ενιαία αγορά δεδομένων θέλει να δημιουργήσει η E.E.

Η επανάσταση του Internet of Things οδηγεί σε εκθετική ανάπτυξη των δεδομένων με τον προβλεπόμενο όγκο των data να εκτοξεύεται τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, σήμερα, σημαντικός όγκος βιομηχανικών δεδομένων παραμένει αχρησιμοποίητος, ενώ προσφέρει πολλές ανεκμετάλλευτες δυνατότητες.

Επίτευξη πολιτικής συμφωνίας σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για μια δίκαιη και καινοτόμο οικονομία δεδομένων
Στην ανατροπή αυτής της κατάστασης στοχεύει η Πράξη για τα Δεδομένα -επί της οποίας επήλθε πολιτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. Η Πράξη για τα Δεδομένα, που πρότεινε η Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2022, αποσκοπεί στην τόνωση της οικονομίας δεδομένων της Ε.Ε. μέσω της απελευθέρωσης βιομηχανικών δεδομένων, της βελτιστοποίησης της προσβασιμότητας και της χρήσης τους και της προώθησης μιας ανταγωνιστικής και αξιόπιστης ευρωπαϊκής αγοράς cloud.
Η Πράξη για τα Δεδομένα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα που επιτρέπουν στους χρήστες συνδεδεμένων συσκευών να έχουν πρόσβαση στα data, που παράγονται από τις εν λόγω συσκευές και από υπηρεσίες που σχετίζονται με τις εν λόγω συσκευές.
Οι χρήστες θα μπορούν να μοιράζονται τα εν λόγω δεδομένα με τρίτους, ενισχύοντας τις υπηρεσίες δευτερογενούς αγοράς και την καινοτομία. Ταυτόχρονα, οι κατασκευαστές εξακολουθούν να ενθαρρύνονται, ώστε να επενδύουν στην παραγωγή δεδομένων υψηλής ποιότητας, ενώ το εμπορικό απόρρητο τους εξακολουθεί να προστατεύεται.
Επίσης, με την Πράξη για τα Δεδομένα, εισάγονται μέτρα για την παροχή προστασίας από καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες που επιβάλλονται μονομερώς. Στόχος των μέτρων είναι η προστασία των εταιρειών της Ε.Ε. από άδικες συμφωνίες, η προώθηση δίκαιων διαπραγματεύσεων και η παροχή της δυνατότητας στις ΜμΕ να συμμετέχουν, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, στην ψηφιακή αγορά.

Τα οφέλη για τα κράτη
Η νέα θεσμική παρέμβαση δημιουργεί μηχανισμούς, με τους οποίους οι φορείς του δημόσιου τομέα, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή του ιδιωτικού τομέα. Αυτό ισχύει σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης σε τομείς δημόσιου συμφέροντος, όπως πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές, ή κατά την εφαρμογή νομικής εντολής, όταν τα απαιτούμενα δεδομένα δεν είναι άμεσα διαθέσιμα με άλλα μέσα.
Στο μεταξύ, με την Πράξη για τα Δεδομένα, εισάγονται νέοι κανόνες, που παρέχουν στους πελάτες την ελευθερία να αλλάζουν παρόχους υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων cloud. Οι κανόνες αυτοί αποσκοπούν στην προώθηση του ανταγωνισμού και των επιλογών στην αγορά, ενώ αποτρέπουν παράλληλα τον εγκλωβισμό σε συγκεκριμένο πάροχο.

Σημαντικό ορόσημο
“Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία προς μια ενιαία αγορά δεδομένων. Η πράξη για τα δεδομένα θα βελτιστοποιήσει τη χρήση των δεδομένων, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα των δεδομένων για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αυτή είναι ιδιαίτερα καλή είδηση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό μας”, σχολίασε η Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, εκτελεστική αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή.
Να σημειωθεί ότι η πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει πλέον να εγκριθεί επισήμως από τους δύο συννομοθέτες. Μόλις εγκριθεί, η πράξη για τα δεδομένα θα τεθεί σε ισχύ την 20η ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα και θα αρχίσει να εφαρμόζεται 20 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της.

 

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος