Προτάσεις του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σχετικά με χρηματοδοτικά εργαλείατης Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από τον αποκλεισμό σημαντικού αριθμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την πρόσβασή τους σε αξιόλογα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία, ζήτησε με επιστολή του προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Άδωνη Γεωργιάδη, ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, κ. Γιώργος Παπαμανώλης-Ντόζας, υποβάλλοντας σχετικές προτάσεις που θα συνέβαλαν στην επίλυση των προβλημάτων αυτών.

Μεταξύ άλλων στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:

«Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά με τους συνεργάτες και συμβούλους του είναι σε συνεχή – καθημερινή επικοινωνία με επιχειρήσεις – μέλη του που βρίσκονται αντιμέτωπες με τις συνέπειες δυο κρίσεων, της οικονομικής και του κορονοϊού καθώς και μιας τρίτης, της ενεργειακής.

Η κυβέρνηση έχει καταβάλει επιτυχημένες προσπάθειες σχετικά με την άμεση και βελτιωμένη ενεργοποίηση  του ΕΣΠΑ, της έγκρισης του Ταμείου Ανάκαμψης καθώς και των χρηματοδοτικών εργαλείων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας με στόχο να ωφεληθούν οι ΜμΕ,  και να δοθεί  ώθηση  στην ελληνική οικονομία.

Δυστυχώς όμως, ενώ έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται αξιόλογα εργαλεία χρηματοδότησης  έχει αποκλειστεί σημαντικός αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Αναπτυξιακής έχει παρατηρηθεί το εξής :

Οι επιχειρήσεις που είχαν  υποστεί αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους εξαιτίας της πανδημίας CΟVΙD-19, είχαν το δικαίωμα υποβολής αίτησης χορήγησης δανείου για κεφάλαιο κίνησης, με επιτόκιο πλήρως επιδοτούμενο από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στα πλαίσια του ΤΕΠΙΧ- ΙΙ .

Στόχος του προγράμματος ήταν η υποστήριξη της ρευστότητας των επιχειρήσεων αυτών. Τo επιτόκιο αυτών των δανείων επιδοτείτο κατά 100% για τα δύο πρώτα χρόνια από τους πόρους του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙ, ενώ βασικό κριτήριο για την λήψη της επιδότησης επιτοκίου είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας κατά δύο  έτη.

Δηλαδή κατά την διαδικασία υποβολής του αιτήματος η επιχείρηση  όφειλε να διατηρήσει για όλη τη διάρκεια των δύο ετών που λαμβάνει επιδότηση επιτοκίου τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε  , στις 19 Μαρτίου 2020 βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Ο έλεγχος της διατήρησης από την επιχείρηση του ίδιου αριθμού εργαζομένων που απασχολούσε στις 19 Μαρτίου 2020 βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για δύο έτη, θα πραγματοποιείται από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στις 31 Ιανουαρίου για τα έτη 2021 και 2022 ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα ενημερώνονται ανάλογα οι Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, προτείνει  κατά τον έλεγχο  της Ελληνικής  Αναπτυξιακής Τράπεζας, να εξαιρούνται κατά περίπτωση, εκτός των  λύσεων συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, των λύσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις εργαζομένων, όπως έχει ληφθεί υπόψη στην εκκαθάριση των Επιστρεπτέων Προκαταβολών .

Δηλαδή, ανάγκη αντικατάστασης εργαζομένου, προκειμένου να τηρείται η προϋπόθεση , να  υπάρχει μόνο όταν προκύψει καταγγελία σύμβασης (απόλυση) του εργαζόμενου.

Κύριε Υπουργέ

Οι μικρομεσαίες  επιχειρήσεις, κατάφεραν να παραμένουν όρθιες τόσο στην οικονομική όσο και στην κρίση κορονοϊού και συνεχίζουν και σήμερα, στην ενεργειακή κρίση να προσφέρουν στην ελληνική οικονομία. Επιχειρήσεις νοικοκυρεμένες  και με όρεξη να συνεχίσουν δυναμικά  και να προσφέρουν στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας.

Αναγνωρίζοντας το έργο που  μέχρι σήμερα έχετε υλοποιήσει για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε πολύ δύσκολες συνθήκες, πιστεύουμε στην άμεση επίλυση των εν λόγω θεμάτων και παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε  συνεργασία με σκοπό την στήριξη της επιχειρηματικότητας».

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος