ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΟΡΙΑ, ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΟΤΑ.

Πρόσθετα μέτρα για την ρύθμιση οφειλών προς την Εφορία, τον ΕΦΚΑ και τους ΟΤΑ ζήτησε με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταικούρα, ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, κ. Γεώργιος Παπαμανώλης-Ντόζας, δεδομένου ότι σημαντικός αριθμός οφειλετών εξαιρείται από τις ρυθμίσεις και πολλοί από αυτούς, ακόμα και αν ενταχθούν, δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.

Συγκεκριμένα στην επιστολή, μεταξύ άλλων αναφέρονται, τα εξής:

«Σε συνέχεια των προτάσεων που σας είχαμε αποστείλει σχετικά με μέτρα και περαιτέρω ρυθμίσεις για τα συσσωρευμένα χρέη των ΜμΕ από τις συνεχόμενες κρίσεις που προτείνει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο  Πειραιά και κατόπιν συνεχόμενης επικοινωνίας με τις επιχειρήσεις – μέλη μας,  διαπιστώθηκαν τα κάτωθι :

Δεν υπάρχει µέριµνα για τα ποσά που την 01/11/19 ήταν σε ρύθμιση και στη συνέχεια η ρύθμιση αυτή χάθηκε ,διότι τα ποσά αυτά δεν μπόρεσαν ποτέ να ενταχθούν σε ρυθμίσεις.

Επιπλέον, οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας (2021-2022), κυρίως από επιχειρήσεις που ήταν σε καθεστώς αναστολής, επίσης δεν μπόρεσαν να ενταχθούν σε κάποια ρύθμιση.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, όπως έχει διαμορφωθεί  το πλαίσιο οφειλών προς ρύθμιση στο νομοσχέδιο, φαίνεται ότι αν όχι η πλειοψηφία, σημαντικός αριθμός των οφειλετών θα αναγκαστούν να µπουν σε περισσότερες από µία ρυθμίσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καταβάλουν εφάπαξ τουλάχιστον 4-5 μηνιαίες δόσεις και επιπροσθέτως τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους. Δεδομένου ότι µε βάση τις έρευνες του Ι.Μ.Ε. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. το 28% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων δεν έχει ρευστά διαθέσιμα, και περίπου το 20% έχει πολλαπλές ληξιπρόθεσμές οφειλές.

Αντιλαμβάνεστε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των οφειλετών είτε δεν θα μπορέσει να ενταχθεί στο νέο πλαίσιο ρυθμίσεων, είτε θα το απωλέσει πολύ γρήγορα.

Για αυτούς τους λόγους λοιπόν, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά προτείνει να δοθεί η δυνατότητα να ενταχθούν όλες οι οφειλές, παλιές και νέες, σε µία ενιαία ρύθμιση, µε κλιμακωτή έκπτωση-διαγραφή, ανάλογα µε τις δόσεις, επί των προστίμων και προσαυξήσεων που βαρύνουν τις συνολικές προς ρύθμιση οφειλές.

Εννοείται βεβαίως, πως τα ανωτέρω δεν αναφέρονται µόνο για τη ρύθμιση οφειλών προς την εφορία, αλλά και για τις ασφαλιστικές οφειλές, και για τις οφειλές προς τους Ο.Τ.Α..

Εφόσον δεν υιοθετήθηκε η  ένταξη σε ρύθμιση 120 δόσεων όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών και για λόγους που θα επέτρεπαν ομαλότερη µετάβαση σε αναπτυξιακές πολιτικές, ιδανικό θα ήταν να ενταχθεί το σύνολο των ληξιπρόθεσµων οφειλών (και αυτών που δηµιουργήθηκαν πριν την 1/11/2021) στη νέα ρύθµιση των 72 δόσεων.

Όσον αφορά το άρθρο 6 σχετικά µε τις επιβαρύνσεις εκπρόθεσµης καταβολής κατά την υπαγωγή σε ρύθµιση, θεωρούµε αδικαιολόγητη την αύξηση των τόκων εκπρόθεσµης καταβολής για τις οφειλές που ρυθµίζονται σε έως 36 δόσεις και σε έως 72 δόσεις (4,94% µε βάση το τελευταίο δηµοσιευµένο επιτόκιο δανείων χωρίς καθορισµένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασµών που χορηγούνται από όλα τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα στην Ελλάδα + 0,25% για 36 δόσεις και + 1,5% για 72 δόσεις).

Θα έπρεπε να υιοθετηθεί η απαλλαγή των τόκων όπως στον Ν.4611/2019 για τις εφάπαξ καταβολές ή για τις συντμήσεις των δόσεων. Επιπλέον, θα πρέπει το επιτόκιο να καθοριστεί αποκλειστικά και µόνο σύµφωνα µε το βασικό επιτόκιο αναφοράς της Ε.Κ.Τ.».

Και καταλήγοντας τονίζεται:

«Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν αποδείξει ότι αντέχουν και έχουν βάλει πλάτη σε κάθε κρίση που χτυπά την ελληνική οικονομία, ας τις στηρίξουμε επιτέλους ουσιαστικά και αποτελεσματικά έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένα υγιές και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον για όλους.»

 

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος