ΠΥΞΙΔΑ 4.0 – Έκθεση Ανταγωνιστικότητας

Ο περιορισμός της παραοικονομίας και η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

  Το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδα παρουσίασε στο Χρηματιστήριο Αθηνών την ΠΥΞΙΔΑ 4.0, την ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.  Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας αποτελεί πρότυπο δημοσιονομικής διαχείρισης, δυναμικής ανάπτυξης και ουσιαστικής προόδου με κοινωνικό πρόσημο. Παρά την αυξημένη αβεβαιότητα και τις προκλήσεις τόσο του διεθνούς όσο και του εγχώριου περιβάλλοντος, τα τελευταία 4 χρόνια η Ελλάδα πέτυχε τη μεγαλύτερη μείωση δημόσιου χρέους ενώ παράλληλα κατάφερε να συγκεντρώσει ρεκόρ επενδύσεων που αποτελούν πολλαπλασιαστή της αξιοπιστίας και των προοπτικών της χώρας.  Η φετινή 4η έκδοση της ΠΥΞΙΔΑΣ εξετάζει τη συγκριτική επίδοση της χώρας στους πέντε βασικούς πυλώνες ανταγωνιστικότητας που παρακολουθεί συστηματικά τα τελευταία χρόνια, αναδεικνύοντας πτυχές της οικονομίας και του κοινωνικού κράτους που επιδρούν στην παραγωγικότητα, αξιοποιούν την τεχνολογική πρόοδο και παράγουν καινοτομία.Για πρώτη φορά αναλύει και αξιολογεί το ρόλο των διεθνών μεγατάσεων με έρευνα πεδίου και τη σύνδεσή τους με τους πυλώνες ανταγωνιστικότητας μέσα από τις απόψεις της επιχειρηματικής κοινότητας,  αναφορικά με τις μεταρρυθμίσεις και τις προτεραιότητες που χρειάζονται, για να εδραιωθεί η Ελλάδα ως επενδυτικός προορισμός με βιωσιμότητα. Η εξέλιξη του Δείκτη της Ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα όπως εμφανίζεται στους 5 κύριους Πυλώνες, την τετραετία 2019-2023, παρουσιάζει αυξομειώσεις, παραμένοντας σε απόσταση από το Ευρωπαϊκό μ.ο: Καινοτομία & Τεχνολογία: 

Καλύτερες Επιδόσεις

 • Εξαγωγές προϊόντων υψηλής αξίας
 • Κατασκευές που χρειάζονται υψηλή τεχνολογία
 • Παραγωγή λογισμικού

Χειρότερες Επιδόσεις

 • Διασύνδεση επιχειρήσεων και ακαδημαϊκής έρευνας
 • Ευέλικτα μοντέλα λειτουργίας στις επιχειρήσεις
 • Ανάπτυξη συστάδων
 • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

 Κοινωνία & Ταλέντο

Καλύτερες Επιδόσεις 

 • Εγγραφές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • Αριθμός αποφοίτων στις θετικές επιστήμες
 • Κοινωνική ένταξη

Χειρότερες Επιδόσεις

 • Επαγγελματική κατάρτιση
 • Τεχνολογικές δεξιότητες -Χρήση ΤΠΕ
 • Ενδοεταιρική εκπαίδευση

 Πόροι & Υποδομές

Καλύτερες Επιδόσεις

 • Αποδοχή πρακτικών προστασίας του περιβάλλοντος
 • Υπηρεσίες μεταφορών
 • Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Χειρότερες Επιδόσεις

 • Υιοθέτηση πιο αποτελεσματικών τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον
 • Υποδομές Υγείας
 • Υποδομές πληροφορικής και επικοινωνιών

 Επιχειρηματικό Περιβάλλον

Καλύτερες Επιδόσεις 

 • Ευκολία έναρξης επιχείρησης
 • Ευελιξία στην αγορά εργασίας
 • Προσέλκυση επενδύσεων

Χειρότερες Επιδόσεις

 • Υιοθέτηση χρήσης ΤΠΕ από επιχειρήσεις
 • Χρηματοδότηση της τεχνολογικής ανάπτυξης
 • Εταιρική διακυβέρνηση

 Θεσμοί & Οικονομία

Καλύτερες Επιδόσεις

 • Κοινωνική πρόνοια
 • Υπηρεσίες υγείας
 • Αίσθημα ασφάλειας

Χειρότερες Επιδόσεις

 • Νομικό πλαίσιο-Δικαιοσύνη
 • Συνεργασία δημοσίου με ιδιωτικού τομέα
 • Σχέσεις εμπιστοσύνης με τους θεσμούς

 Αναφορικά στις μεταρρυθμίσεις οι προτεινόμενες αποσκοπούν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και επιδρούν οριζόντια στην οικονομία με αντίκτυπο σε περισσότερους από έναν πυλώνα:

 • Περιορισμός παραοικονομίας
 • Επιτάχυνση ψηφιακού μετασχηματισμού
 • Αποτελεσματικότητα δημόσιας διοίκησης
 • Περιορισμός περιφερειακών Ανισοτήτων
 • Εκσυγχρονισμός βασικών υποδομών

Χαιρέτησαν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, Σίμος Αναστασόπουλος, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης και ΓΓ Οικονομικής Πολιτικής & Στρατηγικής Γιώργος Χριστόπουλος.

Την παρουσίαση της ΠΥΞΙΔΑΣ έκαναν οι: Κωνσταντίνος Αθανασάκος, Senior Manager, Strategy & Transactions, Leader of Economic Advisory Services, EY GREECE, Χαρίκλεια Καφφέ, Ambassador, BCGHENDERSON INSTITUTE και Αλέξης Κόντης, Director, Head of Growth, Deloitte Greece. Συντόνισε οΒασίλης Καφάτος, Partner, DELOITTE GREECE Growth Leader, Πρόεδρος, Tou Advisory Board COMPETE GREECEΑκολούθησε συζήτηση την οποία συντόνισε η Δρ. Βενετία Κουσία, Εκτελεστική Διευθύντρια του Compete Greece και συμμετείχαν οι: Κωνσταντίνος Βουτεράκος, Senior Partner, KG Law Firm, Γιώργος Γεωργόπουλος, Γενικός Διευθυντής Group Human Resources, Τράπεζα Πειραιώς, Γιάννης Μερτζάνης, Διευθύνων Σύμβουλος SPACE HELLAS, Κωνσταν΄τινος Μεφσούτ, Corporate Affairs & Sustainability Director, ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ και Γρηγόρης Σκλήκας, Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ.  

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος