Σίμος Κεδίκογλου: Στρατηγικής σημασίας ο αλιευτικός κλάδος

Συνάντηση με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ιχθυολόγων Δημοσίου
Την οικονομικο-κοινωνική διάσταση και τη στρατηγική ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα ως πυλώνα του πρωτογενούς τομέα ανέλυσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Σίμος Κεδίκογλου σε συνάντηση με τα μέλη του Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιχθυολόγων Δημοσίου.
Ο Υφυπουργός ενημερώθηκε εκτενώς για τα μείζονα θεσμικά θέματα του κλάδου από τα μέλη του Συλλόγου, όπως εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο κ. Δημήτρη Βάτσο, τη γ.γ. κα. Ευαγγελία Ανεζάκη και το μέλος κ. Δημήτρη Τσιάνη. Αναλυτικά, συζητήθηκαν τα θέματα της ιχνηλασιμότητας των αλιευτικών προϊόντων, της αυστηροποίησης των ελέγχων, του νομοθετικού καθορισμού της επαγγελματικότητας των αλιέων και της επαναφοράς της αδειοδότησης της ερασιτεχνικής αλιείας.
Επιπρόσθετα, τέθηκαν προς επίλυση το οξύ πρόβλημα της αντιμετώπισης εισβολικών ειδών (Λαγοκέφαλος, Λεοντόψαρο κ.ά.), το ζήτημα της δημιουργίας προγράμματος εκπαίδευσης νέων ψαράδων και η νομοθέτηση της διαδικασίας αποζημίωσης λόγω θεομηνιών των επαγγελματιών του κλάδου (αλιείς, υδατοκαλλιέργειες και κάθε είδους αλιευτικές εκμεταλλεύσεις).
Ο Υφυπουργός επανέλαβε την ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνει στα θέματα της αλιείας, υπογράμμισε τη σημασία προστασίας των ιχθυαποθεμάτων και ενημέρωσε για τη συγκρότηση Επιστημονικού Συμβουλίου Αλιείας για τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, με προτεραιότητα τον καθορισμό των ζωνών αναπαραγωγής των ψαριών, γεωγραφικά και χρονικά. Επισημάνθηκε ακόμα και η προτεραιότητα που δίνει το ΥπΑΑΤ στον αλιευτικό τουρισμό που ενισχύει σημαντικά το εισόδημα των επαγγελματιών αλιέων και αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης επισκεπτών.
Κατά τη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε σε κλίμα πλήρους συναίνεσης και σύμπνοιας, επιβεβαιώθηκε η αμοιβαία βούληση για ενίσχυση και εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των δυο πλευρών. Παρών στη συζήτηση ήταν και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αλιευτικής Πολιτικής και Αξιοποίησης Προϊόντων Αλιευτικής Παραγωγής κ. Σταμάτης Καμπόλης.

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος