Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος

Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (Σ.Ε.Γ.Ε.) είναι ένας φορέας που συνδυάζει εμπειρία και σταθερότητα, καθώς από το 1997 μένει σταθερά στο πλευρό της γυναίκας επιχειρηματία. Με περισσότερα από 1.200 μέλη πανελλαδικώς σκοπός του είναι η αναβάθμιση της θέσης των γυναικών σε όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής. Μέσα από τη Συμβουλευτική, την Εκπαίδευση, το Μentoring και το Coaching ο Σ.Ε.Γ.Ε. διευκολύνει την επιχειρηματικότητα των γυναικών, προκειμένου να σταδιοδρομήσουν στην οικονομία και στηρίζει τη βιωσιμότητα της Ελληνικής Γυναικείας Επιχείρησης, συμβάλλοντας ενεργά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Παράλληλα, έχει περισσότερες από 8.000 ωφελούμενες γυναίκες που έχουν υποστηριχθεί διαχρονικά μέσω των δράσεών του, τόσο για την εκκίνησή τους στο επιχειρείν, όσο και σε θέματα ενδυνάμωσης και υποστήριξης.

Κεντρικός πυρήνας της φιλοσοφίας του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος είναι η ενδυνάμωση για την επιχειρηματική και διαπροσωπική εξέλιξη κάθε γυναίκας. Για το λόγο αυτό:

– Παρέχει στις γυναίκες το περιβάλλον για να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις και τους εαυτούς τους,
– Βελτιώνει την αναγνωρισιμότητα των επιτευγμάτων τους,
– Προάγει τη νεανική επιχειρηματικότητα,
– Προωθεί την ανάπτυξη των γυναικείων επιχειρήσεων μέσα από την έρευνα και την πληροφόρηση,
– Προάγει τη δεοντολογία και την ηθική,
– Προωθεί την αμφίδρομη πληροφόρηση,
– Ενδυναμώνει οικονομικά, επαγγελματικά και επιχειρηματικά τις γυναίκες θύματα βίας και ενισχύει την επαγγελματική ένταξή τους,
– Διευρύνει, βελτιώνει και μεταφέρει τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα
συμβουλευτικής για την απασχόληση, την επιχειρηματικότητα, αλλά και την κοινωνική ένταξη,
– Προσφέρει λύσεις για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, ευκαιρίες δικτύωσης και ανεύρεσης νέων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Σχετικές πρωτοβουλίες.

Έχοντας δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο συνεργατών εντός και εκτός συνόρων, ο Σ.Ε.Γ.Ε. χαίρει μεγάλης αναγνωρισιμότητας και εκτίμησης. Με έντονη δράση στη Μεσόγειο, τα Βαλκάνια αλλά και την υπόλοιπη Ευρώπη συμμετέχει διαρκώς σε διεθνείς δράσεις, συνέδρια, εκδηλώσεις και Β2Β συναντήσεις. Βασικό κομμάτι των δραστηριοτήτων του αποτελεί, επίσης, η υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων που σκοπό έχουν τη συνεχή εκπαίδευση και ενδυνάμωση των γυναικών επιχειρηματιών και τη δικτύωση των μελών του με γυναίκες επιχειρηματίες του εξωτερικού.

Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα των πρωτοβουλιών και των δράσεων που ο Σύνδεσμος υλοποιεί για τα μέλη του είναι τα παρακάτω:

1. Ενεργειακή Κοινότητα WEnCoop, η πρώτη Ενεργειακή Κοινότητα «λαϊκής βάσης» από γυναίκες επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις τους στην Ελλάδα με ανταποδοτικά οφέλη για τα μέλη του Συνδέσμου. Ο ΣΕΓΕ τολμά την ενεργειακή μετάβαση, μέσω ενός τοπικού αστικού συνεταιρισμού αποκλειστικού σκοπού, με σκοπό τα μέλη του ως πολίτες και ως επιχειρήσεις (είτε ως φυσικά είτε ως νομικά πρόσωπα) να μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον ενεργειακό τομέα, αξιοποιώντας τις καθαρές πηγές ενέργειας και να μειώσουν το κόστος της επιχείρησής τους.
2. ForMe – Handmade Goods, μια δυναμική ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, ανάμεσα σε χειροτέχνισσες και αγοραστές, που τους παρέχει χώρο ώστε να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά.3. #kamiamoni | https://kamiamoni.gr, για έμπρακτη βοήθεια στα θύματα έμφυλης βίας. Κύριος κορμός της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας αποτελεί η έμπρακτη βοήθεια με στόχο κυρίως την οικονομική ενδυνάμωση μέσω της δημιουργίας μιας πλατφόρμας ενημέρωσης και παροχής απευθείας υποστήριξης των θυμάτων και της σύστασης ενός ευρύτερου δικτύου εθελοντών από διάφορες ειδικότητες, που θα συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο εγχείρημα επικουρικά και στους οποίους θα μπορεί κάθε ενδιαφερόμενη να απευθυνθεί για αναζήτηση βοήθειας.
4. #Her Research, μια καινοτόμος, ανταποδοτική δράση προς τα μέλη του Συνδέσμου που απασχολούνται στον τομέα της έρευνας, προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη.
5. Δίκτυο «Γυναικών Πρεσβειρών Επιχειρηματικότητας», Μέσω αυτού του Δικτύου που ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2010 έχουν αναδειχθεί 14 γυναίκες επιχειρηματίες ως γυναίκες πρότυπα επιχειρηματικότητας και δραστηριότητας, που κλήθηκαν να στηρίξουν και να προωθήσουν την επιχειρηματική ιδέα στην Ελλάδα, συμμετέχοντας σε δράσεις που αφορούσαν στην ενδυνάμωση και ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Ευχαριστούμε πολύ την Αντιπρόεδρο του ΣΕΓΕ, κ. Αναστασία Σαββίδου, για την πολύτιμη βοήθεια

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος