Συμμετοχή ΣΕΓΕ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Femmes Chefs D’Entreprises Mondiales

Μεγάλη ευκαιρία δικτύωσης και ανάπτυξης για τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος αποτελεί η διεθνής διάκρισή του ως επιλεγμένο μέλος της Ελλάδας στο παγκόσμιο δίκτυο γυναικών ιδιοκτητών επιχειρήσεων, Les Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales –FCEM!
Ο FCEM είναι ένας πρωτοπόρος οργανισμός γυναικείων επιχειρηματικών οργανώσεων με δίκτυο 5 εκατομμυρίων γυναικών επιχειρηματιών από 120 διαφορετικές χώρες σε πέντε ηπείρους, που εδρεύει στο Παρίσι.

Οι εθνικές ενώσεις γυναικών επιχειρηματιών που είναι μέλη του FCEM δίνουν τη δυνατότητα στις γυναίκες επιχειρηματίες – μέλη τους να εγγραφούν στην παγκόσμια πλατφόρμα του οργανισμού, όπου μπορούν να βρουν πιθανούς συνεργάτες από όλο τον κόσμο.
Αρκετή βαρύτητα έχει δοθεί αρχικά στην υποστήριξη του τουριστικού κλάδου, όπου έχει δημιουργηθεί μία τεράστια επιχειρηματική κοινότητα με τουριστικούς πράκτορες, ξενοδοχεία και παρόχους σε κάθε χώρα, όπου οι γυναίκες επιχειρηματίες μπορούν να κλείσουν απευθείας μέσω της πλατφόρμας τα καταλύματα και τις παροχές που επιθυμούν.

Είναι μια πολλά υποσχόμενη συνεργασία του ΣΕΓΕ με τον FCEM, καθώς ο κοινός στόχος των δράσεων των δύο οργανισμών είναι πάντα η προώθηση και ενδυνάμωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, καθώς και η πρόσβαση σε νέες αγορές.

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος