Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στα σεμινάρια Τεχνικού Ασφαλείας για το 2022 και το 2023.

 

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων συνεχίζει την υλοποίηση των επιμορφρωτικών προγραμμάτων σε θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας για το 2022 και το 2023.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε εργοδότης που απασχολεί προσωπικό οφείλει να έχει Τεχνικό Ασφαλείας στην επιχείρησή του.

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων δίνει τη δυνατότητα, σε όσους εργοδότες επιθυμούν, να επιμορφωθούν και να ασκούν οι ίδιοι τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρησή τους. Διαφορετικά είναι απαραίτητο να προσλάβουν εξωτερικό συνεργάτη για όσο διάστημα απασχολούν προσωπικό.

Texnikoi Asfaleias, Women In Business & Science

Χρόνος υλοποίησης

Όσοι εργοδότες επιθυμούν να λάβουν μέρος μετά την ολκλήρωση του πρώτου κύκλου, στον δεύτερο κύκλο επιμορφωτικών προγραμμάτων του 2022 είναι απαραίτητο να δηλώσουν συμμετοχή άμεσα σύμφωνα με τις καταληκτικές ημερομηνίες και έως 30 Δεκεμβρίου για το 2023. Εφόσον συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός θα ενημερωθούν για τις ημερομηνίες υλοποίησης. Στα νησιά που έχει συμπληρωθεί ήδη ο απαραίτητος αριθμός συμμετεχόντων, η υποβολή γίνεται σύμφωνα με τις καταληκτικές ημερομηνίες καθώς η υποβολή προς έγκριση του κάθε τμήματος γίνεται τουλάχιστον 60 ημέρες πριν τη διοργάνωσή του σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας.

Περισσότερα www.e-kyklades.gr

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος