Το Ε.Β.Ε.Α. στο Enterprise Europe Network – Hellas

Στο “Enterprise Europe Network – Hellas” συμμετέχει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.), ανοίγοντας νέους δρόμους και δυνατότητες για τα μέλη του. Η κοινοπραξία αυτή αποτελεί το μεγαλύτερο Δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα, το οποίο με τη σειρά του ανήκει στο ευρύτερο Ευρωπαϊκό Δίκτυο “Enterprise Europe Network”. Και τα δύο δίκτυα δραστηριοποιούνται στους τομείς της καινοτομίας, της μεταφοράς τεχνολογίας και των διεθνών συνεργασιών.

Αποστολή του ελληνικού σκέλους είναι η ενίσχυση των Μικρομεσαίων κυρίως Επιχειρήσεων σε θέματα ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας, παρέχοντάς τους ένα ολοκληρωμένο πλέγμ  υπηρεσιών για την υποστήριξη και ανάπτυξή τους. Με άλλα λόγια, βοηθούν τις ελληνικές επιχειρήσεις προκειμένου να έχουν:

-Πρόσβαση σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία,
-Πρόσβαση σε διεθνείς επιχειρηματικές συνεργασίες και δραστηριοποίηση σε νέες αγορές,
-Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας,
-Εκπροσώπηση σε διεθνείς επιχειρηματικές συναντήσεις,
-Ενημέρωση για τις νέες πολιτικές, οδηγίες και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
-Εκπαίδευση στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και διαχείριση της καινοτομίας,
-Διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,
-Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ενημερωτικών ημερίδων,
-Συμμετοχή σε διαβούλευση σχετικά με νέες πολιτικές ή πρωτοβουλίες της ΕΕ για τις επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα Στελέχη του Ε.Β.Ε.Α. ως ακολούθως:

Ελένη Φώτη, Διευθύντρια Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων
Τηλ.: 210 3631317, e-mail: helfoti@acci.gr
Ελένη – Στυλιανή Σταρρά, Προϊσταμένη Τμήματος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Τηλ.: 210 3615059, 2111036909, e-mail: starra@acci.gr
Ιουστίνη Δεβετζή, Στέλεχος Τμήματος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Τηλ.: 210 3382341, e-mail: idevetzi@acci.gr
Website: www.acci.gr

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος