Κάθε γυναίκα, κάθε μέρα, είναι σημαντική Alpha Bank

Κάθε γυναίκα, κάθε μέρα, είναι σημαντική για την Alpha Bank. Γι’ αυτό και η Τράπεζα αποδεικνύει έμπρακτα τη στήριξή της στη γυναικεία ενδυνάμωση σε όλες τις φάσεις της ζωής των γυναικών μέσα από ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα, όπως τα παρακάτω:

-“Bankers & Daughters” για φοιτήτριες, κόρες εργαζομένων της τράπεζας, που θέλουν να εξοικειωθούν και να γνωρίσουν καλύτερα τις θέσεις εργασίας αλλά και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του τραπεζικού κλάδου.
-“Trading Alpha Brains”, που αποτελεί εξέλιξη του προγράμματος ενδυνάμωσης “A.W.A.R.E”. Σ’ αυτό, γυναίκες εργαζόμενες της Τράπεζας, που προέρχονται από διαφορετικές Διευθύνσεις, ανταλλάσσουν εμπειρίες, μοιράζονται τις γνώσεις τους και εντοπίζουν κοινές προκλήσεις και τρόπους αντιμετώπισής τους. Τον ρόλο των Mentors αναλαμβάνουν γυναίκες-στελέχη.
-Mentoring πρόγραμμα “SheforHe”, στο πλαίσιο του οποίου γυναίκες Mentors αναλαμβάνουν την καθοδήγηση νεοπροσληφθέντων στην Τράπεζα με σκοπό την ομαλή προσαρμογή τους και την υποστήριξή τους στην επίτευξη των στόχων τους.

Σήμερα το 56% του συνόλου των εργαζομένων της Alpha Bank είναι γυναίκες, ενώ το ποσοστό των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις ανέρχεται πλέον στο 37%. Το 2021 το 60% των προαγωγών δόθηκαν σε γυναίκες, ενώ η γυναικεία εκπροσώπηση στο Δ.Σ. της Τράπεζας ξεπερνά το 23%.

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος