Συνεργασία ΕΒΕΑ και NED Club για την ενίσχυση της Εταιρικής Διακυβέρνησης

Μια νέα συνεργασία για την ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων εγκαινίασε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το The Non-Executive Director’s Club in Greece – NED Club. Το Μνημόνιο υπέγραψαν η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, και η Πρόεδρος και η Γενική Γραμματέας του NED Club, κα Λήδα Κοντογιάννη και κα Αναστασία Μαρτσέκη, την Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου, στο «Κέντρο Επιχειρηματικότητας Κωνσταντίνος Μίχαλος» του ΕΒΕΑ.

Σκοπός της πρωτοβουλίας των δύο φορέων είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων που ενισχύουν την Εταιρική Διακυβέρνηση, με στόχο την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών εταιρικης διακυβέρνησης, και ειδικότερα σε οικογενειακές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ως κρίσιμου συντελεστή για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας τους.

Ειδικότερα, συμφωνήθηκε ένα κοινό πλαίσιο δράσεων για την αξιοποίηση των αρχών και των κατευθύνσεων της εταιρικής διακυβέρνησης για μη εισηγμένες οικογενειακές επιχειρήσεις, π.χ. όπως έχουν καταρτιστεί από τον ευρωπαϊκό οργανισμό ecoDa, καθώς και τη συνδιοργάνωση σεμιναρίων και δράσεων συμβουλευτικής.

Ενδεικτικά, οι δράσεις αυτές θα περιλαμβάνουν:

  • Την ανάπτυξη εργαλείων για την αξιολόγηση του επιπέδου της εταιρικής διακυβέρνησης μη εισηγμένων οικογενειακών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σύμφωνα με σχετικές βέλτιστες πρακτικές, με στόχο την α) αποτελεσματικότερη λειτουργία τους και τη βιώσιμη προοπτική τους και β) την κατανόηση και αντιμετώπιση των διαφορών μεταξύ της διακυβέρνησης της επιχείρησης και της διακυβέρνησης της οικογένειας.
  • Τη διεξαγωγή έρευνας για τα ειδικότερα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές και μη εισηγμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  • Την από κοινού διοργάνωση με το Ε.Β.Ε.Α. webinars σε θεματικές ενότητες, οι οποίες θα αφορούν μη εισηγμένες επιχειρήσεις, με σκοπό την εκπαίδευση και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Με αφορμή την υπογραφή του Μνημονίου, η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, τόνισε: «Η σύγχρονη, ανταγωνιστική, εξωστρεφής επιχειρηματικότητα μπορεί και πρέπει να αποτελέσει κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Με την υπογραφή του μνημονίου, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με το NED Club, έναν φορέα με μεγάλη εμπειρία στην εταιρική διακυβέρνηση, προκειμένου να υπηρετήσουμε τον κοινό μας σκοπό: Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των οικογενειακών και μικρών επιχειρήσεων, μέσω της ανάπτυξης εργαλείων εταιρικής διακυβέρνησης, και της υλοποίησης κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών, όπως η διεξαγωγή ερευνών και ημερίδες συμβουλευτικής σ’ ένα μεγάλο εύρος θεματικών που θα αναβαθμίσουν τη διοικητική τους λειτουργία».

Από την πλευρά της, η κα Λήδα Κοντογιάννη, Πρόεδρος ΔΣ NED Club και μέλος ΔΣ ecoDa δήλωσε: «Η συνεργασία του NED Club με το ΕΒΕΑ θα προσφέρει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στους ιδιοκτήτες και στις Διοικήσεις των ελληνικών οικογενειακών και μη εισηγμένων επιχειρήσεων, ευρύτερα, για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά και με επαγγελματισμό τις νέες προκλήσεις της εταιρικής διακυβέρνησης. Η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης από τις επιχειρήσεις θα τους προσδώσει αξία με ανταπόδοση τη διευκόλυνση των όρων πρόσβασής τους σε χρηματοδότηση, καθώς και στη βιώσιμη ανάπτυξή τους. Ευχαριστούμε τη διοίκηση του ΕΒΕΑ και προσωπικά την Πρόεδρο για την άμεση ανταπόκριση στην αναγκαία προσπάθεια να αναβαθμίσουμε την αντίληψη για το ρόλο και τη συμβολή της εταιρικής διακυβέρνησης στην επιχειρηματική κοινότητα της χώρας μας».

Στην υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας παραβρέθηκαν, επίσης, από πλευράς ΕΒΕΑ, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Άλκηστις Βεντούρη-Γοβδελά, Κάρολος Κωστόπουλος, Νίκος Κεστσόγλου. Από πλευράς του ΔΣ του NED Club παραβρέθηκαν η κυρία Αλεξάνδρα Κονίδα και ο κύριος Αιμίλιος Γιαννόπουλος. Παρόντες ήταν, επίσης, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επενδυτών Μπάμπης Εγγλέζος, καθώς και η Αντιπρόεδρος Ιωάννα Κωνσταντοπούλου.

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος